Termeni și condiții

Prezentul website acordă o atenție deosebită pregătirii și actualizării datelor furnizate pe website. Totuși, nici Shine&Clean Best Services Company nici posesorii celei de a treia părți, nu garantează, explicit sau implicit, calitatea, utilitatea, exactitatea, complexitatea, mercantibilitatea, potrivirea pentru un anume scop, statutul de actualizare, disponibilitatea sau respectarea legilor în legătură cu informațiile publicate pe website.
Prezentul website acordă o atenție deosebită pentru a preveni folosirea ilegală a website-ului și pentru a proteja website-ul și utilizatorii lui de virușii de calculator și alte coduri de calculator dăunătoare. Totuși, nici noi, nici afiliații sau subsidiarii săi și funcționarii, directorii sau angajații lor, nu își asumă obligația în cazul folosirii ilegale a website-ului și/sau a virușilor de calculator sau a oricăror alte coduri de calculator dăunătoare care ar putea fi descărcate în calculatoarele utilizatorilor când folosesc acest website sau descarcă materiale din acest website.

Site-uri de legătură

Website-ul poate să conțină legături spre alte site-uri care nu au legătură cu prezentul website. Aceste site-uri sunt furnizate numai în scop convențional și operarea sau informațiile conținute de acestea nu intră sub controlul nostru. Prezentul website nu este responsabil de conținutul acestor site-uri de legătură sau de orice altă legătură din aceste site-uri de legătură. Legăturile cu alte site-uri nu vor fi considerate drept supliment al website-ului. Nici noi, nici afiliații sau subsidiarii săi și funcționarii, directorii sau angajații lor, nu își asumă vreo obligație față de aceste site-uri de legătură sau a site-urilor ulterioare din aceste site-uri de legătură. În particular, dar fără limitare, nici website-ul, nici afiliații sau subsidiarii săi și funcționarii, directorii sau angajații lor, nu își asumă obligația în cazul informațiilor ilegale conținute de astfel de site-uri de legătura sau de site-urile ulterioare din acestea.

Limitarea generală a obligației

Întrucât nu există nimic împotriva a ceea ce s-a menționat aici sau vreo lege, în nici un caz website-ul, afiliații sau subsidiarii săi și funcționarii, directorii sau angajații lor, nu își asumă responsabilitatea, fie pe baza de contract, garanție sau în baza oricărei alte teorii legale, în cazul daunelor ( incluzând dar fară a se limita doar la acest lucru, daunele directe, speciale, indirecte, accidentale, cu urmări sau care se pedepsesc, daune personale/moarte suspectă, pierderea profiturilor, sau daune rezultate ca urmare a pierderii de date sau întreruperii afacerii) care au sau nu legătură cu folosirea (sau imposibilitatea folosirii website-ului, conținutului, informațiilor din site sau disponibile prin intermediul site-ului.
Întrucât nu există nimic împotriva a ceea ce s-a menționat aici sau vreo lege, în nici un caz website-ul, afiliații sau subsidiarii săi și funcționarii, directorii sau angajații lor, nu își asumă responsabilitatea, fie pe baza de contract, garanție sau în baza oricărei alte teorii legale, în cazul daunelor ( incluzând dar fară a se limita doar la acest lucru, daunele directe, speciale, indirecte, accidentale, cu urmări sau care se pedepsesc, daune personale/moarte suspectă, pierderea profiturilor, sau daune rezultate ca urmare a pierderii de date sau întreruperii afacerii) care au sau nu legătură cu folosirea (sau imposibilitatea folosirii website-ului, conținutului, informațiilor din site sau disponibile prin intermediul site-ului.
Întinderea și conținutul website-ului, de ex. toate textele, imaginile, graficele, fișierele audio sau video, sau alte materiale, se află în proprietatea noastră și sunt protejate de legile internaționale referitoare la drepturile de autor și/sau de alte drepturi de proprietate intelectuală. Totuși, unele informații de pe website pot fi supuse drepturilor de autor sau altor drepturi de proprietate intelectuală unei terțe persoane.
Drepturile de proprietate ale prezentului website și ale posesorilor celei de a treia părți nu pot fi modificate sub nici o formă de orice reproducere sau folosire a website-ului.
Informațiile furnizate de website pot fi doar descărcate, tipărite sau reproduse – în scopuri personale, necomerciale – cu condiția ca notele de drepturi de autor și alte indicații cu privire la proprietate să fie reținute. Nimeni nu va dobândi drepturi prin reproducerea sau copierea informațiilor disponibile pe website, toate drepturile revin lui prezentului website și posesorilor celei de a treia părți.
Fără acordul scris dat în mod expres și anterior, este interzisă copierea, distribuirea sau modificarea conținutului de pe acest website sau oricărei porțiuni a acestuia în scopuri comerciale.

Contact

Telefon

+40 740 322 624

Email

office@shineandclean.ro

Adresa

Strada Matei Millo 114, Voluntari, Ilfov